→ Zaujímavé vecičky

Čo s ťahákom ?

11. června 2007 v 14:27 | ♥ Dievčatko ♥
Kam dať ťahák ?

Goth name

13. května 2007 v 14:28 | ♥ Dievčatko ♥
Vytvor si gothická meno !

Moje adoptované zvieratko

12. května 2007 v 14:47 | ♥ Dievčatko ♥
my pet!

Vytvorte si postavičku zo SOTH PARKU

12. května 2007 v 14:30 | ♥ Dievčatko ♥
Postavičku si vyrobíte TU. A máte to dokonca v angličtine aj nemčine :)

Hlášky z Madagaskaru

12. května 2007 v 13:44 | ♥ Dievčatko ♥
Rico, ty děláš zásobovače. Potřebujeme lopaty, najdi víc dřívek od nanuků.
Dneska provedeme operaci Kramle…
Ty, čtyřnožko, sprechen Sie english? - Jo, šprechtim.

Základy Hovnológie

8. května 2007 v 9:08 | ♥ Dievčatko ♥
Členění hoven podle tvrdosti:
Hovna členíme vzhledem k jejich tvrdosti podle následující tabulky:
Tvrdost hovna:
Popis hovna:
1
Nejměkčí hovno, do jakého kdy můžete šlápnout. V odborných kruzích se nazývá sračkou. Hovno této tvrdosti lze bez problémů vypít (základní metodou zjištění tvrdosti hovna je pokus)
2
Jedná se o stále měkké hovno, tzv. polosračka, nelze již vypít, ale bez problémů se s ní dá kloktat.
3
Středně tvrdé hovno, lze sníst i pomocí protézy, doporučuje se k tomu přikusovat rohlík (pro porovnání neboť by hovno této tvrdosti mělo být od rohlíku co se náročnosti na kousání týče k nerozeznání)
4
Nadprůměrně tvrdé hovno. Lze jej jíst pouze pomocí kvalitního chrupu. Jedinci s úzkým krkem by se při konzumaci nadměrně velkých hoven (viz. členění podle velikosti) mohli udusit.
5
Zkamenělé hovno, které ztvrdlo díky použití hovnodeformátoru. Jedná se o přístroj, který umí deformovat hovna do nejvyššího stupně tvrdosti. Toto hovno je nepoživatelné a zpravidla bez zápachu.
Členění hoven podle tvrdosti patří k základním předpokladům k přežití v této společnosti. Proto by se s ním měli seznamovat již děti v prvních ročnících základních škol.
Členění hoven podle původu:
Členění hoven podle původu může být prováděno z několika hledisek. Mezi primární patří hledisko personální. To rozlišuje mezi hovny vysranými:
osobami mužského pohlaví
osobami ženského pohlaví
mužatkami
zvířaty

Zvláštním druhem je tzv. odpadlé hovno, které vzniká odštěpením od hovna centrálního. Zatímco centrální hovno bývá z hlediska výše uvedeného členění posuzováno normálně, jeho odštěpek se posuzovat nemůže, neboť patří do této samostatné kategorie a pro zkušeného hovnologa má pouze sekundární význam. Nejvíce pro nás tak cenných informací o hovnu samotném má totiž jedině hovno centrální.
Dalším hlediskem vhodným pro členění hoven je hledisko místní. Jedná se o hovna:
vysraná na WC - tímto se ovšem stává hovno bezcenným, protože přichází do styku s vodou a jinými sajrajty a nelze již zjistit jeho původní tvrdost ani chemické složení, protože může obsahovat různé vnější příměsi.
vysraná na žumpách a kadibudkách - toto také znamená ideální způsob skladování hoven
vysraná na jiných konkrétních místech - např. v lese, když se nositel hovna nestihne včas vrátit domů
vysraná do kalhot

Posledním hlediskem, o kterém se zde zmíníme, je hledisko globální. Z tohoto pohledu rozlišujeme hovna:
vysraná v prostoru s gravitací - klasický srací proces, který je běžný téměř v každé domácnosti
vysraná v prostoru bez gravitace - jedná se především o sraní kosmonoutů, zde je nutno dávat pozor na správné skladování hovna, aby si ho nějaký kolega nedal omylem k svačině, až mu poletí kolem hlavy.
Členění hoven, podle způsobu vysrání:
Hovna lze srát nejrůznějším možným způsobem. Zpravidla tento způsob nemá vliv na jejich výslednou podobu ani kvalitu či chemické složení. Toto neplatí pouze ve výjimečných případech - např. když někdo sere skrz roztrhlý pytel cementu, může dojít k obohacení hovna o dané příměsi a posléze i ke změně jeho tvrdosti. Nicméně přestože sraní skrz roztrhlý pytel cementu je společensky velice prospěšným aktem, málokdo toto praktikuje. Hovnologové tento fakt přičítají malé informovanosti veřenosti o této problematice. Ke zlepšení situace by měla přispět i tato stránka.
Vlastní způsoby vysrání mohou být následující:
v sedě (používá se především v případě, že si člověk včas uvědomí potřebu a stihne navštívit sociální zařízení)
ve stoje (méně příjemná varianta, zpravidla se člověk při ní posere)
v leže (taktéž méně příjemné, což člověk zpravidla zjišťuje až s odstupem času)
v letu (málo častý případ, např. když někdo padá ze skály a posere se strachy - mnoho společného s bodem 2)
Metody zvíšení produktivity sraní hoven
V předchozích kapitolách jsme si vysvětlili společenský přínos hoven. Proto si musíme uvědomit, že hoven není nikdy dost a že by se každý jedinec měl aktivně zapojit do procesu jejich produkce.
Vydáme-li se na cestu zvyšování produktivity sraní hoven, dovede nás zpravidla k zajímavému poznání fyziologických procesů probíhajících v našem těle. Proto si musíme uvědomit, že existují určité látky, které celý kýžený proces podporují. Z vlastní zkušenosti mohu doporučit konzumaci 40 % vodky s coca-colou. V tomto případě máte možnost chlastat s mírou (ani se nemusíte ráno poblejt) a poté vysrat poměrně veliké hovno střední tvrdosti. Pokud jste typ, který se po sebevětším množství alkoholu nepoblije, pomůže vám takováto chlastačka k celodenní postupné produkci sračky.
Dále se doporučuje po každém jídle sníst projímadlo. Možná, že vám to pomůže i sníst více jídla (na pokračování), čímž zabijete 2 mouchy jednou ranou. Každopádně je společensky nepřijatelné se poblít, protože co vyblijete, nevyserete. Co nevyserete, proserete. A to je na hovno.
Základy hovnologie
Hovno a jeho podstata
Po důkladné historicko-společenské analýze dějin hovna můžeme konstatovat, že po pádu otrokářské společnosti začínají upadat i lidské znalosti a schopnosti využití hovna v procesu společensko-ekonomického růstu. Podíváme-li se na jeho podstatu, vidíme, že se týká úplně každého jedince, a to nejen lidského, ale i zvířat. Hovno se tedy stává společným pojítkem mezi přírodou a člověkem. Ani to, že opice začaly chodit vzpřímeně a staly se lidmi, je neoprostilo od hovem. Neuvědomení si této symbolické rovnosti jak mezi lidmi, tak mezi člověkem a zvířetem, způsobilo, že středověk trval hafo století, a zároveň je to příčinou současných ekologických nevyrovnaností.
Na prahu třetího tisíciletí se hovno tedy stává pojmem, který člověka vede zpět ke své podstatě a ukazuje mu smysl jeho života. Soudný člověk, který si uvědomuje tuto skutečnost, se nikdy nemůže stát obětí nějaké sekty, která mu nabízí falešné hodnoty a přitom ví o hovnu úplné hovno. Přesto se i v dnešní moderní době najdou tací fanatici, kteří ortodoxně každé své hovno splachují (či alespoň zahrabávají, není-li v dosahu WC), namísto toho, aby jej vzali na stříbrný podnos a s hlavou vzpřímenou s ním vypochodovali do ulic a pochlubili se jím celé veřejnosti. Proto hovologové volají: "Vyserte se na předsudky a neskrývejte svou přirozenost - odhalte své hovno!"
Společensko-ekonomický význam hovna
Ačkoli si to mnozí neuvědomují, hovno se v době novověku (a částečně již dříve) stalo předmětem big businessu. Z hlediska obchodního zde nalezneme dva pohledy:
Pohled přímého obchodu - jedná se o směnu hovna za peníze, zpravidla se jedná o hovna zvířecí, někdy též nazývaná jako hnůj.
Pohled nepřímého obchodu - je nejvýznamnější složkou všech světových ekonomik, o nepřímém zisku z hovna se podrobněji rozepíšeme v následujícím odstavci.
Nepřímého obchodu využívají především výrobci záchodů. Dalším významným produktem jsou toaletní papíry či osvěžovače vzduchu, dále pak WC gely apod. Bez hovna by všichni tito výrobci zkrachovali, zaměstnanci by se ocitli na dlažbě a nakonec by se z toho stejně všichni posrali! Díky psím hovnům zase bohatnou výrobci čističů obuvi. Samostatnou kapitolou se stávají hovna ptačí. Bez nich by neexistovaly firmy vyrábějící speciální antihovnivé šampony (každý již jistě zažil nepříjemnou zkušenost) či restaurátoři soch a jiných posrávaných uměleckých děl. Jak jsme si tedy mohli všimnout, význam hovna je tak široký, že zasahuje od ekonomického vývoje lidstva po umění.
Hovno v teorii a praxi
Teoretický model hovna formuloval ve své teorii relativity již Albert Einstein. Po dlouhých letech studií a nejrůznějších pokusů vyslovil hypotézu (uznávanou dodnes), že velikost, hmotnost i čas vysraného hovna jsou relativní a s ním ekvivalentně i jeho energie. Co však pro nás znamenají tyto poznatky v praxi?
Z praktických zkušeností si každý z nás musí tuto teorii doplnit o určité limity. Albert Einstein totiž vycházel z poznatku, že světlo se ve všech vztažných soustavách pohybuje stejnou rychlostí. Opomenul však fakt, že žádný živý tvor není schopen srát rychlostí světla, a tudíž mezní hodnoty daných veličin budou u hovna zcela specifické.
Za prvé by si měl každý občan nechat udělat hovnologickou prohlídku (alespoň jedenkrát za 2 roky), aby zjistil, jaká je maximální doba, po kterou je jeho organismus schopen ponechat hovno v těle. Bez této informace by se mohl i přes dobrou znalost teorie relativity posrat. Dále by měl vědět, jakým způsobem závisí hmotnost hovna na čase, který uplynul od posledního vysrání a na množství zkonzumovaného pokrmu. To pro případ, že by se skutečně posral, aby věděl, o kolik bude lehčí, když vysype obsah kalhot.
Lidé, kteří trpí špatnou stolicí, by se měli informovat u svého hovnologa o možnostech nápravy. Jak již bylo uvedeno, bývá tento problém podceňován a následky pak mohou být drastické (např. udušení se nadměrnými splodinami z dlouho vysrávaného hovna).
Výhody používání WC před sraním do kalhot
Přestože zde hovoříme o určitých výhodách spojených s používání sociálního zařízení, nesmíme zapomenout na fakt, že sraní do WC hovno znehodnocuje a tím i kazí výsledek celodenní práce našeho organismu. Proto podporujeme používání tzv. hovnologického záchoda. Ten se skládá z prkýnka ve výšce 1,78 m a hovnozásobníků. Hovnozásobník sahá od země až do oněch 1,78 m. Když se zcela zaplní hovny, zavolá občan Státní hovnologický úřad, který zajistí příjezd hovnocucu.
Nicméně vraťme se ke srovnání sraní do WC a do kalhot. Sraní do kalhot má tu nevýhodu, že kalhoty mají nohavice a vy byste mohli snadno o svůj výtvor touto cestou přijít. Zároveň přímo při samotném aktu, jemuž se v odborných kruzích říká posrání se, dochází k tvarování hovna v závislosti na upnutosti kalhot. To považujeme taktéž za nežádoucí. V takovémto případě se totiž zkracuje doba, po kterou užitná hodnota hovna dosahuje 100 %. Působí na to zejména následující vlivy:
tělesná teplota - zapříčiňuje rychlejší zasychání hovna, tím také ztrácí svou vůni
kompresní schopnost kalhot - dělá z hovna velkou placku a hrozí jeho rozklad na hovno centrální a odštěpek
Pokud se často posráváte, může být příčinou špatný odhad času potřebného k nalezení WC. Ten si však můžete vypočítat za pomoci následujícího matematického vzorce:
t = hmotnost hovna * tvrdost hovna / 3,14

Pozn.: Jako výchozí hodnota pro hmotnost a tvrdost hovna se bere naposledy vysrané hovno.

Reklama - Básnička - Suprová

7. května 2007 v 16:05 | ♥ Dievčatko ♥
REKLAMA

Študentský poriadok

7. května 2007 v 15:54 | ♥ Dievčatko ♥
Študentský poriadok

Čo nás naučili mamky :)

7. května 2007 v 15:54 | ♥ Dievčatko ♥
Čo nás naučili mamky :)
Preložené mojou osobou

50 rad ako sa správať vo výťahu

7. května 2007 v 15:47 | ♥ Dievčatko ♥
50 rad ako sa správať vo výťahu:

Pravda o láske

7. května 2007 v 15:38 | ♥ Dievčatko ♥

Ked si Nuda uz treti krat zivla, navrhlo Blaznovstvo, ako vzdy velmi vtipne, toto: Zahrajme sa na schovavacku! Intriga iba pozdvihla obocie, ale Zvedavost sa neudrzala a spytala sa: schovavacka, to je co? To je hra - odpovedalo Blaznovstvo - ja si schovam svoju tvar a zacnem ratat od jedna do milion. Medzitym sa Vy vsetci schovate. Ked doratam, pojdem Vas hladat a prvy koho najdem, zaujme moje miesto a hra bude takto pokracovat. Nadsenie a Euforia tancovali od radosti. Radost tak vyskakovala, ze urobila posledny krok k tomu, aby presvedcila Vahavost a dokonca aj Lahostajnost, ktoru zvycajne nic nezaujimalo, aby sa pridali. Ale nie vsetci sa chceli zucastnit: Pravda uprednostnovala nazor, ze sa nema preco skryvat, naco? Ved nakoniec je aj tak vzdy odhalena. Pycha si myslela, ze je to hlupa hra (ale v skutocnosti bola iba nastvana, ze s tymto napadom neprisla sama), Zbabelost nechcela riskovat. Jedna, dva, tri... Blaznovstvo zacalo pocitat...

Prva sa schovala Lenivost, ktora ako vzdy lahla za prvy kamen, ktory bol na blizku. Viera vystupila hore na nebo, Ziarlivost sa schovala v tieni Vitazstva, ktoremu sa podarilo vlastnou Silou pristat na korune najvyssieho stromu. Velkorysost sa takmer nedokazala schovat, pretoze si myslela, ze kazde miesto ktore vypatrala, by bolo vhodne ako ukryt pre niektoreho jej priatela: Kristalovo ciste jazero.....idealne pre Krasu Trhlinka - diera v strome.....idealne pre Strach Let motyla....najlepsie pre Zmyselnost Naraz vetra....vynikajuce pre Slobodu a tak sa Velkorysost nakoniec ukryla v jednom luci Slnka. Naproti tomu Egoizmus si nasiel ukryt velmi rychlo - to miesto bolo slnecne vzdusne a pekne .... ale iba pre neho sameho. Klamstvo sa schovalo na dne mora (ale v skutocnosti sa schovalo za duhu). Vasen a Tuzba sa schovali na dno vulkanu. Zabudlivost zabudla, kam sa to vlastne schovala, ale to nie je take dolezite. Ked Blaznovstvo naratalo 999.999, ostala uz iba Laska ta jedina, ktora si este nenasla skrysu. Vsetky miesta sa zdali byt obsadene....az zbadala ruzovy krik a rozhodla sa, ze sa schova v jeho kvetoch. Milion... naratalo Blaznovstvo a zacalo vsetkych hladat: Prva bola odhalena Lenivost, ktora sa nachadzala iba 3 kroky od prveho kamena. Potom bolo pocut ako Viera diskutuje s Bohom v nebi o nabozenstve. Vasen a Tuzbu bolo pocut ako vibruju na dne vulkana. V nestrazenom okamihu bola najdena aj Ziarlivost a samozrejme tym aj Vitazstvo.Egoizmus nebolo vobec treba hladat, celkom sam vysiel zo svojej skryse, ktorou ako sa ukazalo bol vceli ul. Blaznovstvo po dlhom pobehovani naslo aj Smäd ako sa blizi k jazeru a tam odhalila aj Krasu. S Vahavostou to bolo este jednoduchsie, sedela na plote a nevedela sa rozhodnut z ktorej strany plota sa schova. Tak Blaznovstvo naslo jedneho po druhom. Talent... za cerstvou travou, Strach... v tmavej diere, Klamstvo.... za duhou (alebo vlastne na dne mora...), Zabudlivost... ktora uz zabudla, ze sa hra schovavacka. Len Laska sa nikde neukazovala. Blaznovstvo hladalo za kazdym stromom, v kazdom potoku tejto planety, na kazdom kopci a ked to uz chcelo vzdat zbadalo Ruzovy krik. Ako sa tak k nemu priblizovalo, zachytilo sa o vetvicku, a v tom zaculo bolestivy vykrik. Trne vypichli Laske oci. Blaznovstvo bolo bezmocne a nevedelo ako by mohlo svoj cin odcinit. Plakalo, ospravedlnovalo sa a slubilo Laske, ze sa stane jej sprievodcom.
Od tohto casu, od doby kedy sa prvy krat hrala na Zemi schovavacka je: Laska slepa a sprevadza ju Bláznovstvo!

Kuriózne zákony

7. května 2007 v 15:36 | ♥ Dievčatko ♥
V Holandsku
1.. je zakázané predávať pivo a víno, podávanie miešaných nápojov po
jednotlivých pohároch je však povolené.

Vo Švajčiarsku
2.. je zakázané v byte po 22. hodine splachovať záchod
3.. ak si necháte kľúče od auta vo vozidle a auto opustíte nezamknuté,
budete potrestaný

Pár úvah

7. května 2007 v 15:33 | ♥ Dievčatko ♥
Úvaha č. 1:
Představte si kus ementálského sýru, plného děr.
Čím víc sýru, tím víc děr.
Každá díra zabírá místo, kde by mohl být sýr.
Takže, čím víc děr, tím méně sýru.
Z toho plyne, že čím víc sýru, tím víc děr a čím víc děr, tím méně sýru.
Závěr: ČÍM VÍC SÝRU, TÍM MÉNĚ SÝRU.
 
 

Reklama